I believe in intuition and inspiration. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution.

Albert Einstein

Vitenskap & naturfag

BlueDot har kontor i Suldal, en kommune som er velsignet med spennende natur som lakseelver, tilgjengelig fjell- og fjordmiljø, biologisk spesielle områder og Europas vasskraftmotor, Ulla-Førre ved Blåsjø. Dessuten fins Ritlandskrateret i nærheten, som er en av bare to påviste meteorittkrater på fastlandet i Norge.

Disse former et utmerket grunnlag for utvikling av spennende naturfag- og teknologiopplegg som skaper engasjement og utvikler framtidsrettede evner. Vi ønsker å utvikle nyskapende læremidler og aktiviteter som stimulerer interesse, nysjerrighet og kunnskap om naturvitenskap og forskningspiren på en inspirerende og aktiv måte til ulike målgrupper, som for eksempel grunnskoler, næringsliv og personer som du og din nabo.

Noe av våre prosjekter:

  • Vasskraft prosjekt for Hydro Energi
  • Sommerskole med Suldal vaksenopplæring
  • Science Circus i Hjelmeland, Sauda, Suldal, og Vindafjord
  • Teknologi i praksis: Prosjekt Elvekryssing
  • Forskningsdagene i Suldal