BlueDot fekk moglegheit til ein ny runde med skulebesøk iallfall i løpet av hausten 2018. Tema blir «Verden er fargerik» og tilbyr fargerike aktivitetar til grunnskular i Hjelmeland, Sauda, Suldal og Vindafjord.

Ta gjerne kontakt for å bestille skulebesøk og hugs at me har begrensa plass, så førsteman til mølla!